kontakt

Lokalizacja - Warszawa

Nie wyrażam zgody na stosowanie powyższych
danych kontaktowych do informowania mnie o niezamówionych
przeze mnie ofertach handlowych, itp.

Uwaga! Połączeń z numerów zastrzeżonych i takich w których
numer osoby dzwoniącej jest niewidoczny nie odbieram.
Nie odpisuję na wiadomości sms/mms. Zamówienia i związane
z nimi informacje należy kierować drogą e-mailową.

Nr rachunku IBAN mBank dla wpłat zagranicznych przesyłam
po wybraniu przez klienta waluty: EUR lub USD.
Szczegóły związane z zamówieniem, płatnością i przesyłką są na stronie:
"regulamin"