na zdjęciu adres e-mail: kontakt następnie znak małpy a następnie pracownia-promyk.pl

Lokalizacja - Warszawa - Ursynów - Otwarte

Przed zadaniem pytania zapraszam do zapoznania się z informacjami podanymi na stronie. Mogą one w znaczący sposób ułatwić podjęcie decyzji jak i zadanie precyzyjnego pytania.

Nie wyrażam zgody na stosowanie powyższych
danych kontaktowych do informowania mnie o niezamówionych
przeze mnie ofertach handlowych/reklamach itp.

Szczegóły związane z umówieniem się na obejrzenie instrumentu podane są "tu"

Nr rachunku IBAN mBank dla wpłat zagranicznych przesyłam
po wybraniu przez klienta waluty: EUR lub USD.
Szczegóły związane z zamówieniem, płatnością i przesyłką są na stronie:
"regulamin"