Wykorzystywanie treści oraz zdjęć znajdujących się na stronach Pracowni Promyk jak również jej układu i kompilacji, kopiowanie oraz przetwarzanie całości lub części bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Autorem zdjęć i treści jest Andrzej Głębocki.

Wszelkie naruszenia powyższych zagadnień i obowiązujących praw będą monitorowane oraz gromadzone i trwale zapisywane jako dowody naruszenia praw autorskich. Będą też zgłaszane właściwym dla tego typu wykroczeń organom.

Za każdorazowe skorzystanie z ze zdjęć lub treści a więc umieszczenie jej, lub jej fragmentu na innej stronie niż strona www.pracownia-promyk.pl należy się opłata ustalana przez autora nie mniejsza niż 100 zł (nawet fragment tekstu), którą należy uiścić na konto Pracowni Promyk. Płatne do końca danego miesiąca oraz za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc. Uiszczenie opłaty nie oznacza iż otrzymało się zgodę na korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie Pracowni Promyk.

Jeśli nie chcesz płacić i tłumaczyć się w sądach - nie kradnij!